Hotel pre psov je rozdelený na vonkajšie a vnútorné koterce a spoločné výbehy. Psi sú ubytovaní podľa toho, v akom prostredí doma žijú. Psi sú umiestnení v kotercoch po jednom, v prípade viacerých psov, žijúcich doma spolu, sú umiestnení spolu.  Psom je venovaná pozornosť podľa ich potrieb.
Pes musí mať platné očkovanie proti infekčným chorobám psov + očkovanie proti kotercovému kašľu (vakcína do nosa).

Vonkajšie koterce majú zastrešenú časť s búdou a výbeh. V zastrešenej časti je pre psa nastlaná slama na ležanie (iné materiály psi obvykle ničia). V prípade známej alergie psa na slamu bude na spanie psa použitý iný materiál podľa dohody s klientom.

Vnútorné koterce sú umiestnené v polozapustenom suteréne s prístupom denného svetla a s prirodzeným vetraním cez okná. Pes má v koterci peliešok alebo ležadlo, koberček a deku na spanie. Kúrenie je zabezpečené radiátormi, chladenie v letných horúčavách nie je potrebné, vďaka zapusteniu miestností do zeme si priestor udržuje v lete stabilnú teplotu cca 20 °C. Zapustenie miestností do zeme má výhodu aj v čase búrok a ohňostrojov, v hoteli nie je hluk tak citeľný, čo prispieva k pokoju ubytovaných psov.

Ak to povaha psa umožňuje, je začlenený do svorky psov podobnej veľkosti a temperamentu. Pobyt vnútri bývajúcich psov vo vonkajšom prostredí prispôsobujeme počasiu a potrebám psov. Kŕmení sú v kotercoch, aby sa eliminovalo riziko napadnutia psov pre jedlo.