Hlodavce sú ubytované v klietkach umiestnených vo vnútri hotela. Hlodavcom je potrebné priniesť jedlo. Odporúčam pred pobytom v hoteli nechať skontrolovať zdravotný stav hlodavca veterinárnym lekárom.