Hlodavce sú ubytované v klietkach umiestnených vo vnútri hotela, a to buď v hotelových klietkach alebo v klietkach prinesených klientom. Na požiadanie je možné zajaca v prípade priaznivého počasia ubytovať vo vonkajšej voliére. Hlodavcom je potrebné priniesť jedlo.