Podmienky ubytovania obojživelníkov, plazov a rýb sú vytvárané priamo pre potreby konkrétneho zvieraťa, po dohode s majiteľom zvieraťa.